เกรดของอาหาร

เกรดของอาหาร

Holistic หรือเกรดอาหารชีวจิต เป็นอาหารเกรดสูงสุด เน้นการใช้ส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติ และสารอาหารที่ครบถ้วน โดยวัตถุดิบหลักมาจากเนื้อสัตว์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มีส่วนผสมจากอาหารที่เหลือจากการผลิต (By Product) ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเดียวกับที่คนบริโภค (Human Grade) เรียกได้ว่าคัดเอาแต่วัตถุดิบที่มีประโยชน์ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม

Super Premium เป็นเกรดที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อย ไม่มีส่วนผสมของอาหารที่เหลือจากการผลิต (By Product) อีกทั้งยังมีการเสริมกรดไขมัน และแร่ธาตุที่ดูดซึมง่าย โดยราคาก็จะสูงตามคุณภาพ

Premium Grade เป็นอาหารแมวสำเร็จรูปที่มีราคาค่อนข้างสูง ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และหน่วยงาน AAFCO (Association of American Feed Control Officials) มีสารอาหารค่อนข้างครบถ้วน วัตุดิบในอาหารส่วนใหญ่มาจากเนื้อสัตว์เป็นหลัก แต่ในบางแบรนด์อาจจะมีส่วนผสมของอาหารที่เหลือจากการผลิต (By Product) เล็กน้อย และยังมีวัตถุดิบเสริมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าโภชนาการทางอาหาร

Standard Grade เป็นอาหารแมวสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานการรับรองจากกรมปศุสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบจากการนำอาหารคนที่เหลือจากการผลิตในอุตสาหกรรมมาแปรรูป และเพิ่มวัตถุดิบเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าและโภชนาการทางอาหาร จนผลิตออกมาเป็นอาหารสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น อาหารเกรดนี้จึงมีราคาย่อมเยาว์

สุดท้ายก็อยากให้เลือกอาหารเหมาะที่กับน้องๆแต่ละบ้านนะครับ
"เพราะค่าอาหารดีๆถูกกว่าค่ารักษาพยาบาลแน่นอน"