ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก

ร้านค้าตัวแทนพิษณุโลก

อำเภอเมืองพิษณุโลก

 

ร้านวิเศษเพ็ทมอลล์

36/20 หมู่ที่4 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 089-856-4411

Map : https://maps.app.goo.gl/iVtFjMyMU3kdEx4R6

Facebook : https://www.facebook.com/wisedpetmall/

 

ร้านเอกะแพท

273,273/1-3 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 089-641-5958

Map : https://maps.app.goo.gl/pAUBaB8iEYysH1Yy6

Facebook : https://www.facebook.com/aakapatt/

 

ร้านเพ็ทสมายล์

151 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 091-708-6074

Map : https://maps.app.goo.gl/o44Ahs3P5Csq4zzp7

Facebook : https://www.facebook.com/petsmile8/

 

ร้าน Daruma Petshop

9/28 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 097-919-5562

Map : https://maps.app.goo.gl/5wsztcDuobsvNXZk9

Facebook : https://www.facebook.com/darumapetshop/

Shopee : https://shopee.co.th/darumapetshop

 

ร้าน Candy Pet Shop พิษณุโลก

234 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 083-623-5144

Map : https://maps.app.goo.gl/KtprzHMWQdVMAt4M6

Facebook : https://www.facebook.com/candypetshop2/

 

ร้าน Candy Pet Shop พิษณุโลก

234 ถ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 083-623-5144

Map : https://maps.app.goo.gl/mCPkAseEirxhD4gb9

Facebook : https://www.facebook.com/superpetsshop/

 

ร้านตาลเดี่ยว เพ็ทช็อป

24/18 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร 061-245-6939

Map : https://maps.app.goo.gl/mCPkAseEirxhD4gb9

Facebook : https://www.facebook.com/superpetsshop/