ปรับสมดุลด้วยโปรไบโอติก

โพรไบโอติกส์เป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในระบบย่อยอาหาร การที่มีโพรไบโอติกจะช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหาร ไม่ใช่แค่ในการปรับสมดุลของพรีไบโอติกส์
เรายั่งมั่นใจเรื่องการปรับสมดุลย์ที่เกิดจากการรวมกันของพรีไบโอติกส์ในซุปเปอร์ฟู๊ดด้วยโพรไบโอติกส์ที่มีมากกว่า 90ล้านตัวต่อ 1ปอนด์ของเม็ด

รู้หรือไม่?

โพรไบโอติกส์มีบริมาณไม่เท่ากัน! โพรไบโอติกส์นั้นเปราะปรางและตายได้ง่าย อาหารสัตว์บางยี่ห้อ ไม่ได้มีการป้องกันโพรไบโอติกส์ จึงทำให้มันตายก่อนที่สัตว์เลี้ยงของคุณจะกินเข้าไป โซลิดโกลด์ได้มีการป้องกันโพรไบโอติกส์ด้วยวิธีการเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรักษาไว้ได้จนกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะได้กินเข้าไป