Dark Knight CFA International Cat Show 2024

Dark Knight CFA International Cat Show 2024

 

งาน “Dark Knight CFA International Cat Show” จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2657

โดยทาง Solidgold ได้สนับสนุนรางวัลและของสมันาคุณ มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

ภายในงานจัดให้มีการประกวดแมว 5 ริง แมว 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นแมวเด็ก, แมวโต และ แมวทำหมัน หลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น Scottish Fold, Persian, Bengal, American Short Hair, Sphynx, Ragdoll เป็นต้น จำนวนแมวที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ 125 ตัว กรรมการตัดสิน 8 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการจากฮ่องกง ,แคนาดา, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมใช้เวลาในการประกวดและตัดสินรวมกว่า 10 ชั้วโมง

ผู้เข้าร่วมประกวดส่วนมากจะเป็นเจ้าของฟาร์มแมวหรือผู้เพาะพันธ์แมวจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งน้องแมวที่เข้าร่วมประกวดส่วนมากจะทาน Solidgold อยู่แล้วเป็นประจำ เลยไม่แปลกใจที่น้องเหมียวจะน่ารักมากๆ ตัวแน่น ขนสวยฟู สุขภาพแข็งแรง

ทั้งนี้ทางผู้บริหารของทาง Solidgold ได้ร่วมมอบรางวัลให้กับน้องแมวที่ประกวดที่ได้รับรางวัลอีกด้วย โดยมีกรรมการ Christine Ling เป็นผู้ตัดสินประจำ Ring ของ Solidgold

 

Solidgold ขอแชร์สูตรอาหารแนะนำสำหรับน้องแมวสายประกวด

✅สูตร Indigo Moon สูตรนี้เป็นสูตรยอดนิยม

โปรตีนและไขมันสูง น้องตัวแน่นขนฟู

สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

✅สูตร Let’s Stay In โปรตีนและไฟเบอร์สูง

น้องตัวแน่นลีน หุ่นเฟิร์ม ช่วยเรื่องของการขับก้อนขนได้ดีมาก

ทั้งยังเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลำไส้