ตัวแทนจังหวัดสงขลา

ร้านค้าตัวแทนสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

 

ร้านเพ็ทคอนเนอร์ หาดใหญ่

276,278 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90100

โทร 085-582-9893

Map : https://maps.app.goo.gl/gcDoAX5LTQKntB9N9

Facebook : https://www.facebook.com/petcornerhatyai/