ตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร้านค้าตัวแทนจันทบุรี

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 

ร้านลิทเติ้ลพาว เพ็ทช็อป

154 ถ.เอมอรอุทิศ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร 085-096-8986

Map : https://maps.app.goo.gl/GKA3CyXFDRzHBohy7

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100084667603512

Shopee : https://shopee.co.th/littlepawspetshop